Hasičská železná liga 2019

Pravidla "Hasičské železné ligy" pro rok 2020

Soutěžící

  1. Registrace závodníků do ligy v roce 2020 je dobrovolná a zdarma.
  2. Soutěžící se do ligy budou registrovat přes webový portál ligy.
  3. Termín pro ukončení registrace závodníků bude stanoven po ukončení registrace soutěží(tj. 30 dubna 2020) a bude stanoven na termín minimálně na 7 dní před začátkem první soutěže ligy. Po tomto termínu už nebude možné závodníka do ligy zaregistrovat.
  4. Hodnocení jednotlivých závodníků bude provedeno následovně:
    • Z každé soutěže obdrží závodník bodové ohodnocení odpovídající pořadí,ve kterém se umístil mezi závodníky ligy. Pokud se závodník soutěže nezúčastní,budou mu přiděleny body dle vzorce: počet bodů = počet závodníků ligy registrovných v dané soutěži +1. Body dosažené závodníkem z jednotlivých soutěží se sečtou. V příslušné kategorii vyhrává závodník s nejnižším počtem dosažených bodů. Pokud by nastala shoda, bude zvýhodněn závodník s větší účastí na soutěžích ligy a lepším průběžným umístěním. Tedy závodník, který vykazuje v lize více lepších výsledků.
  5. Vyhlášení výsledků ligy bude provedeno na poslední soutěži ligy.
  6. Kategorie budou rozděleny podle věkové tabulky pro hru Plamen.
  7. Ústroj dle hry Plamen, u dorostu k uvážení pracovní rukavice.

 

SPONZOŘI